menu
nagłówek | header | image

PIĄTEK, 24 maja 2024

08:50-09.00
Otwarcie Konferencji
Ewa Skrodzka, Michał Karlik, Andrzej Wicher
SESJA 1
09:00-09:20
Percepcja słuchowa po wszczepie aktywnego implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge
Monika Kordus, Jörg Langer
09.20-09.40
Jednostronna głuchota - wątpliwości diagnostyczne
Michał Karlik, Małgorzata Nowak
09.40-10.00
Badania behawioralne i uwarunkowanie reakcji dziecka przy ograniczonych możliwościach komunikacji - doświadczenia misji medycznej na Madagaskarze
Dorota Hojan-Jezierska, Olgierd Stieler, Michał Tomczak
10.00-10.20
Rola harmoniczności w percepcji słuchowej - doniesienia z badań behawioralnych i elektrofizjologicznych
Krzysztof Basiński
10.20-10.30
Audible Contrast Threshold (ACT) test
Adam Nowak (Diatec)
10.30-11.00
☕ PRZERWA KAWOWA
SESJA 2
11.00-11.20
Wady artykulacji a niedosłuchy - trudności diagnostyczne
Beata Wolnowska, Małgorzata Nowak, Michał Karlik
11.20-11.40
Nowe możliwości aparatów słuchowych - czy stosować je u małych dzieci?
Katarzyna Paluszak, Małgorzata Nowak
11.40-12.00
VNG – coraz nowsze urządzenia - czy bardziej dokładne wyniki?
Barbara Maciejewska
12.00-12.20
Szumy uszne u pacjentów z miokloniami podniebienia – wieloletnie doświadczenia
Ilona Kamińska, Magdalena Kałos, Krzysztof Piwowarczyk
12.20-12.40
Przyszłość opieki nad astmatykami: nowatorskie wsparcie z użyciem sztucznej inteligencji
Jędrzej Kociński i in.
12.40-13.00
Walidacja polskie wersji skali oceny wysiłku słuchowego ACALES
Anna Pastusiak
13.00-13.10
Advanced Bionics - Rozwiązania bimodalne
Łukasz Olszewski (Advanced Bionics)
13.10-13.20
ReSound Nexia - Nowa Era Słyszenia
GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o.
13.30-15.00
🍽 PRZERWA OBIADOWA
SESJA 3
15.00-15.10
Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu
Kinga Dotka
15.10-15.30
ABR na przewodnictwo kostne – na co zwracać uwagę?
Małgorzata Nowak, Michał Karlik
15.30-15.50
Automatyczny ABR – AABR – nowe narzędzie w Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków
Michał Karlik
15.50-16.10
Program badań przesiewowych słuchu u noworodków w niedosłuchach rodzinnie występujących
Magdalena Kałos, Michał Karlik
16.10-16.20
Urządzenie do rejestracji AABR
Aleksander Binek (Medicus)
16.20-16.40
Metody pomiaru i analizy otoemisji akustycznej – zalety, ograniczenia, perspektywy dalszego rozwoju
Andrzej Wicher
16.40-16.50
QSCREEN(R) technologia umożliwiająca testowanie OAE w hałaśliwym otoczeniu
Michał Przysiecki (Interton)
17.00-17.30
☕ PRZERWA KAWOWO-KANAPKOWA
SESJA 4
17.30-17.50
Ubytek wysokoczęstotliwościowy w badaniach naukowych oraz praktyce klinicznej
Zofia Górzyńska
17.50-18.10
Implanty ślimakowe a rozpoznawanie emocji głosowych w językach tonalnych
Weronika Grzelak
18.10-18.20
ANC w słuchawkach i jego pomiarach
Marianna Jarzombek - Koło Naukowe SONIC
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

aktualizacja: 2024-05-20